החלטת ועדה השלושה להתקשרות עם משכ''ל עבודות חשמלקובץ להורדה
פרוטוקול ועדה מקצועית 14.6.20קובץ להורדה
החלטה להתקשר עם משכ''ל - מתחם תרבות וקוו ניקוזקובץ להורדה
פרוטוקול ועדה מקצועית 6.8.2020קובץ להורדה
פרוטוקול ועדת שלושה היכל מוסיקהקובץ להורדה
ועדת שלושה - מספור בתיםקובץ להורדה
דילוג לתוכן