טפסים להורדה

השגה על חיוב ארנונהקובץ להורדה
הצהרה על עזיבת נכסקובץ להורדה
הצהרה בדבר נכס ריקקובץ להורדה
הצהרה בדבר נכס בשיפוציםקובץ להורדה
הודעה על נכס לא ראוי לשימושקובץ להורדה
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021
דילוג לתוכן