ישיבת מועצה 1-2019קובץ להורדה
ישיבת צוו הארנונה 3-2019 עדכון תקציב המועצה 7-2019קובץ להורדה
ישיבת תקציב 2019 מס' 5-2019קובץ להורדה
ישיבת צוו הארנונה 3-2019קובץ להורדה
ישיבת צו הארנונה 2019 מס' 8-2018קובץ להורדה
ישיבת המועצה 8-2019קובץ להורדה
דילוג לתוכן