שפ"ע

היחידה לשיפור פני העיר (שפ"ע), פועלת לטיפוח חזות הכפר ולמען איכות החיים של תושביה. תפקידי היחידה הינם: שמירה על ניקיון הכפר, גינון במרחב הציבורי, ניטור איכות הסביבה, טיפול בפסולת, קידום עסקים, מתן שירותים וטרינרים וביצוע הדברה ברחבי הכפר.

יחידת שפ"ע מעמידה בחשיבות גבוהה את ניקיונה וטיפוחה של מג'ד אלכרום למען רווחת תושביה.

אחראי יחידת התברואה - מאמון ח'לאילה

דילוג לתוכן