כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מורה חינוך גופני (חופש לידה ) חיצוני 27/09/2022 03/10/2022
מורה תקשוב חיצוני 27/09/2022 03/10/2022
מלווה לילדים עם צרכים מיוחדים חיצוני 26/09/2022 29/09/2022
מכרז פומבי מס' 14/2022 – לאספקת ארוחות למסגרות החינוך חיצוני 18/09/2022 06/10/2022
מכרז לביצוע עבודות הריסת מאגר מים וביצוע חניה ציבורית - מס' 12/2022 חיצוני 18/09/2022 06/10/2022

עבור לארכיון המכרזים