Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

מפעל מוגן מהווה מסגרת לאנשים שבשל מוגבלותם ו/או מיומנויותיהם התעסוקתיות אינם עומדים בדרישות המקובלות בשוק החופשי, ואין הם מסוגלים להשתלב בתעסוקה העצמאית או
במסגרת תכנית "אתגרים לקידום מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחברה הערבית " וכחלק מיישום החלטת ממשלה 922, מבקש מנהל חברה ונוער במשרד החינוך לתקצב רשויות מקומיות ערביות
מועצת התלמידים מורכבת מתלמידים מכלל בתי הספר במג'ד אלכרום. נציגי המועצה משתתפים בישיבות המועצה ודנים עם ההנהלה בנושאים הקשורים לחברה בכפר, לוקחים חלק בייצוג שכבת
פרויקט המד"צים כולל מספר תלמידים אשר נבחרו מבין תלמידי חטיבת הביניים כדי להוביל את המנהיגות הצעירה במג'ד אלכרום. קבוצה זו משתתפת במפגשים והרצאות ומארגנת טיולים
מועצת מג'ד אלכרום בשיתוף משרד הרווחה והחברה למתנסים מפעילות את התוכנית קהילה נגישה אשר מטרתה להעלות על סדר היום הציבורי את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לנגישות
בניית 4 גנים אלמותנבי, סיום תכנון גני ילדים בשכונה לזוגות צעירים, בניית אשכול גנים מעל גני היחידים באלמותנבי כולל בניית מרכז לגיל הרך, ביצוע תכנון לבניית 7 גני ילדים
פיתוח פארק מחצבה, מגרש סחב"ק והנעת פרויקט טיילת אזורית.
חיבור לאתר אינטרנט לשיתוף ציבור במגוון פרויקטים, הנגשת מערכת GIS לכלל הציבור, פניות ציבור לבקשת מידע ושירותים נוספים בדף האינטרנט. לסרטון "מה זה שיתוף ציבור?"
במטרה להגדיל את הכנסות המועצה המקומית, אגף ההנדסה מקדם מספר פרויקטים שמטרתם הגדלת הכנסות מחלוקת ארנונה, פיתוח אזורי תעשייה והתייעלות אנרגטית.
תכנית המתאר היא המקום וההזדמנות של היישוב לחשוב, לחדש, להתוות את החזון ואת דמותו לעתיד, לגבש כווני פעולה ולהגדיר סדר עדיפויות לפיתוח העתידי. התכנית הנה כלי ניהולי
היחידה לטיפול בהתמכרויות מבוגרים: נותנת מענה ייחודי ומקצועי לצעירים ומבוגרים המצויים על רצף ההתמכרות לחומרים והתנהגות ממכרת : סמים, אלכוהול, הימורים. השירות ניתן
الوحدة لعلاج الإدمان تقدم خدمه خاصه ومهنيه للشبيبة والبالغين الذين يعانون من مشكله ادمان لسلوكيات معينه او للسموم. الخدمة تقدم بمرافقه فرديه لكل متعالج عن طريق
מרכז עוצמה השייך ללשכת הרווחה באופן ישיר ולמועצה המקומית התחיל את פעילותיו בשנת 2015. המרכז מספק מגוון שירותים בארבעה תחומים: מיצוי זכויות, ניהול כלכלת משפחה,
דילוג לתוכן