מפעל מוגן מהווה מסגרת לאנשים שבשל מוגבלותם ו/או מיומנויותיהם התעסוקתיות אינם עומדים בדרישות המקובלות בשוק החופשי, ואין הם מסוגלים להשתלב בתעסוקה העצמאית או
במסגרת תכנית "אתגרים לקידום מערכת החינוך הבלתי פורמאלית בחברה הערבית " וכחלק מיישום החלטת ממשלה 922, מבקש מנהל חברה ונוער במשרד החינוך לתקצב רשויות מקומיות ערביות
מועצת התלמידים מורכבת מתלמידים מכלל בתי הספר במג'ד אלכרום. נציגי המועצה משתתפים בישיבות המועצה ודנים עם ההנהלה בנושאים הקשורים לחברה בכפר, לוקחים חלק בייצוג שכבת
פרויקט המד"צים כולל מספר תלמידים אשר נבחרו מבין תלמידי חטיבת הביניים כדי להוביל את המנהיגות הצעירה במג'ד אלכרום. קבוצה זו משתתפת במפגשים והרצאות ומארגנת טיולים
מועצת מג'ד אלכרום בשיתוף משרד הרווחה והחברה למתנסים מפעילות את התוכנית קהילה נגישה אשר מטרתה להעלות על סדר היום הציבורי את זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לנגישות
דילוג לתוכן