איחוד וחלוקה שכונה מזרחית

תיאור הפרוייקט

אושרה תוכנית איחוד וחלוקה לשכונה המזרחית

שטח התוכנית הינו 335 דונם, 726 יחידת דיור