איחוד וחלוקה שכונה מערבית

תיאור הפרוייקט

הופקדה, שטח התוכנית 227 דונם, 618 יחידות דיור כ 4 דירות לכל דונם