דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 22/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 17/02/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 17/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 02/01/2022
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 12 13/10/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 11 21/09/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 09/08/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 15/06/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 27/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 26/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 12/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 12/04/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 18/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 18/03/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 21/02/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 31/01/2021
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 21/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 02/06/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 19/02/2020
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 0 11/02/2020