Go to the menu Go to page content Go to the bottom menu

מכרזים

שם המכרז
תאריך פרסום המכרז
תאריך סגירת המכרז
דרוש מלוות לילדים עם צרכים מיוחדים למחלקת חינוך
12/10/2021
17/10/2021
מכרז פומבי מס' 7/2021 – לתפקיד מנהל יחידת חירום וביטחון
14/06/2021
22/06/2021
מכרז אספקה, התקנה ותחזוקה של מתקני הצללה – מס' 10/2021
05/05/2021
26/05/2021
מכרז לביצוע תכנון כללי ומפורט עבור תוספת למבנה המועצה – מס' 9/2021
05/05/2021
19/05/2021
מכרז פומבי מס' 6/2021 – לתפקיד מנהל יחידת חירום וביטחון
25/04/2021
06/05/2021
פניה לקבלת הצעות מחיר עבור ניהול מידיה ואתר אינטרנט של המועצה
21/04/2021
29/04/2021
בדבר פנייה למתן תמיכות לאגודות ספורט, דת, תרבות, אומנות, קהילה ותנועת נוער אשר פועלים בכפר שלא למטרות רווח – שנת תקציב 2021
20/04/2021
20/05/2021
מכרז לביצוע קו ניקוז "אבו רמזי סרחאן" – מס' 5/2021
05/04/2021
22/04/2021
מכרז לביצוע קו ניקוז בית קברות דרומי – מס' 6/2021
05/04/2021
22/04/2021
מכרז לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקת מערכת סולארית לייצור חשמל על גגות מבני המועצה – מס' 7/2021
05/04/2021
20/04/2021
מכרז פומבי מס' 8/2021 – למתן שירותי הפעלת תכנית ניצנים
05/04/2021
20/04/2021
פניה לקבלת הצעות מחיר לצורך התקנת מערכת לניהול תוכניות עבודה ופרויקטים ברשות המקומית
22/03/2021
28/03/2021
מכרז פומבי מס' 5/2021 – לתפקיד מטפלות אומנות
07/03/2021
18/03/2021
דרושים לממלאת מקום לתקופה עד חמשה חודשים רכז בי"ס כעוגן בקהילה (תכנית אתגרים) – 50% משרה
01/03/2021
08/03/2021
דרושים לממלאת מקום לתקופה עד שבעה חודשים רכז/ת מעורבות חברתית (מרכז צעירים) – 100% משרה
01/03/2021
08/03/2021
מכרז פומבי מס' 4/2021 – למתן שירות ליווי, עריכה וגיבוש תכנית אב כוללת לחינוך במג'ד אל כרום ומתן ייעוץ חינוכי שוטף
23/02/2021
17/03/2021
משרה פנויה מס' 3/2021 – לתפקיד מזכיר/ה משרד -מזכיר/ה ספריה
15/02/2021
01/03/2021
מכרז פומבי מס' 4/2021 – למתן שירות ליווי, עריכה וגיבוש תכנית אב כוללת לחינוך במג'ד אל כרום ומתן ייעוץ חינוכי שוטף
19/10/2021
משרה – ממלא מקום מורה בתיכון בנושא תקשוב
02/09/2021
משרה פנויה 2021/4 – לתפקיד עובד אחזקה באולמות ספורט
09/09/2021
דילוג לתוכן