1
הנחיות למילוי הטופס
2
פרטי הבקשה
3
פרטי העסק
4
בעלי ומנהלי העסק
5
נתוני החברה
6
צירוף מסמכים

 

הנחיות למילוי הטופס והגשת בקשה מקוונת לרישוי עסקים    

 

בעל/ת עסק יקר/ה,

אנו מזמינים אותך להגיש את הבקשה לרישיון עסק חדש בטופס מקוון ישירות לאנשי המחלקה לרישוי עסקים בעיריית רחובות.

בטופס תתבקש/י לרשום את פרטי העסק ואת הפרטים של בעלי העסק.

בנוסף, תתבקש/י להכין מסמכים נוספים להשלמת תהליך הבקשה לרישוי:

 • תכנית עסק.
 • שובר תשלום ארנונה.
 • חוזה שכירות או רכישה.
 • צילום תעודת זהות.
 • פרשה טכנית לעסקי מזון.
 • אישור רשם החברות ומינוי מנהלים בחברה (רק עבור חברה בע"מ).

 

למידע נוסף אודות המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לרישוי - לחצו כאן (לקשר לדרישות להגשת בקשה)

 

לאחר שליחת הטופס ועל מנת להשלים את הליך הרישוי יש להעביר באופן פיזי למחלקה לרישוי וקידום עסקים את תוכניות העסק בגיליון אחד רציף, מקופל כגרמושקה בחמישה עותקים.

 

כמו כן, צוות המחלקה ישלים את הפרטים לצורך הגשת הבקשה שלך לגורמים השונים, וישלח אלייך חזרה מייל עם הפרטים הבאים:

 • נותני האישור הרלוונטיים עבור העסק שלך.
 • טפסי תצהיר מבוקשים למילוי (במידה והעסק שלך עומד בקריטריונים של מסלול תצהיר).
 • שובר תשלום עבור בקשת הרישוי, סכום לתשלום (לפי מספר פריטי הרישוי) .
 • מסמכים הנדרשים להגשת הבקשה
 • דרישה לתוכנית העסק

הבקשה   

פרטי הנכס    

פרטי מגיש הבקשה    

 

פרטי העסק    

 

 

האם חדר האשפה צמוד או משותף (חובה) שדה חובה

 

תיאור העסק    

(חובה) שדה חובה
תיאור העסק (פירוט כל סוגי העיסוק שנעשים בעסק)מספר הפריט מצו רישוי עסקים (לשימוש המחלקה)

 

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק    

(חובה) שדה חובה
שם משפחהשם פרטי תפקידמספר זהות/תאגידכתובת למשלוחמס' טלפון ניידכתובת מייל

 

 


 

 

נתוני החברה (ימולא כשהעסק מוחזק ע''י החברה), לבקשה יצורף אישור רשם החברות    

צירוף מסמכים    

יש לסמן בשדה הבא אילו קבצים את/ה מצרף לטופס ולאחר מכן לטעון את הקבצים בשדות המיועדים לכך.

נספחים מצורפים (חובה) שדה חובה

 

הריני מצהיר בזאת כי הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים

Browser not supported

תודה על מילוי טופס הבקשה לרישוי עסק

 

לאחר אישור הטופס, יעבור המידע לנציג המחלקה לרישוי עסקים אשר יחזור אליך עם המידע הבא:

דרישת תשלום בהתאם למספר פריטי הרישוי בעסק המבוקש

מסמכי תצהיר נדרשים (במידה והעסק שלך עומד במסלול התצהיר

מסמכים נוספים הנדרשים עבור בקשת הרישוי

 

יש להעביר 5 עותקים של תוכנית העסק (גרמושקה) למחלקה לרישוי וקידום עסקים