מועצת תלמידים לנוער במג'ד אלכרום

מועצת התלמידים מורכבת מתלמידים מכלל בתי הספר במג'ד אלכרום. נציגי המועצה משתתפים בישיבות המועצה ודנים עם ההנהלה בנושאים הקשורים לחברה בכפר, לוקחים חלק בייצוג שכבת הנוער ובקבלת ההחלטות הקשורות בעיצוב עתיד הכפר.