מפעל מוגן מהווה מסגרת לאנשים שבשל מוגבלותם ו/או מיומנויותיהם התעסוקתיות אינם עומדים בדרישות המקובלות בשוק החופשי, ואין הם מסוגלים להשתלב בתעסוקה העצמאית או הנתמכת. התעסוקה הנתמכת מהווה מודל המשלב תעסוקה עם ושירותים תומכים, ומכוונת לאנשים המתמודדים עם מוגבלות שנזקקים לתמיכה, הכשרה ורכישת מיומנויות לקראת שילובם בשוק החופשי, כמו גם ליווי ותמיכה לאורך זמן לאחר ההשמה שלהם במקום העבודה. תעסוקה במתכונת זו מתאפיינת ביחסי עובד-מעביד וכוללת