מרכז עוצמה השייך ללשכת הרווחה באופן ישיר ולמועצה המקומית התחיל את פעילותיו בשנת 2015. המרכז מספק מגוון שירותים בארבעה תחומים: מיצוי זכויות, ניהול כלכלת משפחה, תעסוקה ושילוב בקהילה. השירותים הנ"ל מסופקים ברמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית. במרכז עובדים חמישה אנשי צוות, רכזת ועו"ס מיצוי זכויות, עו"ס תכנית נושמים לרווחה, מלוות תכנית נושמים לרווחה, רכזת תעסוקה ומלוות מרכז עוצמה.