אגף משאבי אנוש אחראי על טיפול בעובד בכל שלבי קליטתו ועבודתו במועצה.
המחלקה אחראית על מיון וגיוס עובדים חדשים, ניודים בין תפקידים, קידומם המקצועי, הכשרתם ופיתוחם האישי.

המחלקה עוסקת בנושאים הבאים:

- גיוס, מיון, השמה, ניוד וקליטת עובדים.
- טיפול, טיוב וטיפוח המשאב האנושי.
- טיפול במכרזים.
- נוכחות עובדים.
- העצמת המשאב האנושי.
- הדרכות והשתלמויות לעובדים.
- טיפול ביציאה לפרישה של עובדי הרשות.
- רווחת הפרט.