יחידת הקב"סים אחראית על ביצוע פיקוח ומעקב על נוכחות התלמידים בבתי הספר ואכיפת חוק חינוך חובה למניעת נשירת התלמידים מגיל 3 עד 18 שנה.

תפקיד הקב"סים הינו ריכוז המידע לגבי תלמידים אשר לא נרשמו ללימודים בבתי הספר, בחינת הסיבות ומתן עזרה לאיתור מסגרת מתאימה לתלמידים.

העשייה שלנו

מחלקת הקב"סים שוקדת על אכיפת חוק חינוך חובה בדרכים חינוכיות ובשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע שעובדים במספר מסגרות בניהם מחלקת שירותי הנפש ומחלקת הרווחה. המחלקה מקבלת דיווחים ודו"חות ממוסדות החינוך לגבי התלמידים הנושרים או שלא נוכחים בבתי הספר באופן קבוע. המחלקה מתמחה בבניית תוכניות טיפוליות פרטניות או קבוצתיות, בכל שלבי הלימודים במסגרת תקציב מיוחד למניעת נשירה.