מהות התפקיד של רפרנטית ארוגנית הינו סיוע לראש הרשות והמנכ"ל בקידום תהליכי ניהול אפקטיביים ויעילים ברשות, מעקב אחרי יישום פעולות והחלטות במסגרת התפקיד התחלנו לקדם נושא של תוכניות עבודה מקושרות תקציב.

תכנית עבודה מקושרת תקציב2021 - להורדת קובץ

אריג' נסרה

רפרנטית ארגונית ומרכזת פונקציית תכנון אסטרטגי ובקרה

אריג' נסרה, בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית בהתמחות מסלול פרקטיקה לשינוי מדיניות ותואר שני במדיניות ציבורית בהתמחות שלטון מקומי , בוגרת תכנית צוערים לשלטון המקומי- משרד הפנים וסטודנטית לתואר שני בתכנון ערים ואזורים. היום מנהלת תחום פיתוח ארגוני ואסטרטגי במועצה מקומית מג'ד אל כרום, ממונה על העסקת אנשים עם מוגבלות ואחראית על קידום נושא החירום ברשות. במסגרת התפקיד תתקיים בקרה אחד לרבעון מול כל המחלקות ברשות במטרה לבדיקת יישום והשגת

 מהות התפקיד של רפרנטית ארוגנית הינו סיוע לראש הרשות והמנכ"ל בקידום תהליכי ניהול אפקטיביים ויעילים ברשות, מעקב אחרי יישום פעולות והחלטות במסגרת התפקיד התחלנו לקדם נושא של תוכניות עבודה מקושרות תקציב, בשנת 2020 נעשה פיילוט ראשוני. והחל מ 2021 כל המחלקות הגישו תוכניות עבודה בהתאם לחזון ומטרות הרשות המקומית. לפי התכנון התוכנית החל מ 2022 נושא זה יהיה לשגרת ניהול רגילה ברשות דבר שיווה פריצת דרך בשיטות הניהול ו התכנון ברשות וקידום של מהלכי התכנון והמעקב ברשות כל מחלקות הרשות במטרה לבדוק היישום והשגת מטרות וגם לעזור בהסרת חסמים ליישום התוכניות והשגת מטרות בכדי לייעל נושא התכנון והבקרה הרשות תחל לבנות מאגר נתונים בכל תחומי עבודתה שיהווה מקור למידע לתכנון ולקבלת החלטות בנוסף לאמור לעיל היחידה תעסוק בקידום היבטים של התכנון האסטרטגי במגוון תחומים חברתיים כלכליים וחינוכיים כולל מעקב אחרי תכנון ויישום תוכניות אב במגוון ברשות בכל המחלקות במסגרת התפקיד תתקיים בקרה אחד לרבעון מול.